Dbamy o bezpieczeństwo w biznesie – TRUST Legnica

Usługi świadczone przez „Trust” sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy mają za zadanie utrzymanie ciągłego bezpieczeństwa podczas realizacji procesów produkcyjnych i logistycznych w zmieniających się warunkach. Będąc specjalistycznym podmiotem działającym w zakresie bezpieczeństwa w biznesie, zapewniamy firmom analizy, a na ich podstawie proponujemy kompleksowe wdrożenia. Mają one na celu ochronę firmy potencjalnymi zagrożeniami zarówno wewnątrz firmy jak i ze strony srodowisk zewnętrznych..

Naszą ofertę kierujemy do:

 • sektora publicznego,
 • przemysłu – produkcji,
 • usług,
 • firm logistycznych.

Dotyczy ona między innymi:

1. Audytu bezpieczeństwa firmy, który jest procesem analitycznym, służącym do przeprowadzenia kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa danego podmiotu, dostosowanym do specyfiki i potrzeb Klienta.

Dzięki audytowi uzyskujemy pełne, a ponadto aktualne informacje o obecnym poziomie bezpieczeństwa badanego przedsiębiorstwa. Realizowany przez naszą firmę audyt bezpieczeństwa to badanie oraz weryfikacja funkcjonowania zasad bezpieczeństwa w spółce zarówno w zakresie procedur, jak i procesów produkcyjnych, a następnie przedstawienie możliwych rozwiązań, które zapewnią należyte bezpieczeństwo w biznesie. Prowadzony audyt dotyczy w szczególności:


 • procesów produkcyjnych,
 • procesów logistycznych tj. zamówienie, odbiór, magazynowanie, dostawa,
 • audyt w zakresie zabezpieczenia przed przestępstwami:
  • kradzieży w zakładzie pracy,
  • korupcji,
  • rozpowszechniania i handlu na terenie firmy środkami niedozwolonymi,
  • działania grup przestępczych na terenie firmy i w jej otoczeniu.

Działania kończą się raportem, który przedstawia:

 • stan faktyczny,
 • analizę ryzyka,
 • proponowane rozwiązania.

2. Spółka TRUST opracowuje rozwiązania systemowe, a także wdraża je, uwzględniając przy tym kilka aspektów:

 • otoczenie firmy wewnętrzne i zewnętrzne (rodzaj produkcji, klienci, dostawcy),
 • infrastrukturę,
 • zasoby,
 • zabezpieczenia.

W ramach wdrożenia na każdym jego etapie wykonujemy monitoring wprowadzanych zmian, w przypadku konieczności prowadzimy działania korygujące.
Po całkowitym wdrożeniu następuje pełny przegląd wprowadzonego systemu wraz z oceną skuteczności zmian w zakresie stopnia osiągnięcia założonych celów.

3. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w biznesie.

4. Zapewnienie ochrony fizycznej kluczowym pracownikom, pracodawcy oraz firmie.