Ochrona przeciwpożarowa

Oferta w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmuje:

  • konsultacje i doradztwo zakresie ustawowych obowiązków jakie spoczywają na właścicielu budynku, obiektu budowlanego lub terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • przeprowadzanie inspekcji okresowych,
  • udział w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzanych przez organ Państwowej Straży Pożarnej,
  • udział w opracowywaniu dokumentów na rzecz ochrony przeciwpożarowej, zarządzeń, instrukcji ochrony przeciwpożarowej,
  • uczestnictwo w przeglądach i próbach okresowych systemów technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • uczestnictwo i nadzór nad zapewnieniem właściwej ewakuacji z sytuacjach zagrożenia pożarowego,
  • analiza stanu zabezpieczenia pożarowego,
  • inne zadania wynikające z uprawnień Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.