O "Trust"
„Trust” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy świadczy kompleksowe usługi mające zapewnić szeroko rozumiane bezpieczeństwo biznesu na terenie całej Polski. W tym też aspekcie zajmujemy się wprowadzaniem a następnie utrzymaniem zadawalającego poziomu procesów logistycznych i produkcyjnych w firmie.

Podejmowane przez „Trust” działania zapewniają minimalizacje potencjalnych strat zachodzących w Państwa obszarze. Prowadzone czynności nie ograniczają się do szablonowych audytów, rozpoznajemy zagrożenia a następnie proponujemy rozwiązania zapewniające ich wyeliminowanie.


W prowadzonej przez spółkę polityce najważniejszy aspekt kładziemy na bezpieczeństwo, lojalność oraz zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji dot. kontrahentów z którymi współpracujemy. Podyktowane jest to zapewnieniem Państwu jak największego komfortu funkcjonowania oraz opieki przed zbyt „dociekliwymi” potencjalnymi kooperantami oraz zagrożeniami zewnętrznymi.


Na tym polu mamy niezbędne kompetencje, doświadczenia i świadomość odpowiedzialności, iż zagwarantowanie właściwej ochrony biznesu, to złożony proces, a nie jednorazowa usługa.


Dodatkowym aspektem jest fakt, iż w początkowej fazie ewentualnie nawiązywanej współpracy proponujemy rozwiązania, które nie obciążają finansów naszych kontrahentów, natomiast funkcjonują, przynosząc wymierne korzyści przy wykorzystaniu narzędzi już posiadanych przez przedsiębiorców.